Tổng quan tình hình cấp nước vụ đông xuân hiện tại
Đợt lấy nước tập trung thứ 1
Mực nước tại các vị trí theo thời gian thực

Thời gian hiện tại: 23/06/2024 08:25

Yếu tố \ Vị trí TB Trung Hà TB Bạch Hạc TB Đại Định TB Phù Sa Cống Cẩm Đình TB Thanh Điềm TB Đan Hoài Cống Liên Mạc TB ấp Bắc Cống Long Tửu Trạm TV HÀ NỘI Cống Xuân Quan TB Hồng Vân Cống Tắc Giang Cống Tân Đệ Cống Hạ Miêu Cống Ngô Đồng Cống Múc Cống Cồn Năm
Hy/c(cm) 750 605/250 557/250 520/130 535 0 108 377 280/50 258 170/190 185 100 150 45 -150 -200 -200 -150
Mực nước hiện tại 632 544 387 380 357 326 320 290 304 279 237 184 133 87 7 -5 3
Tổng lượng xả của các hồ thuỷ điện (triệu m3)
Đợt 1 Đợt 2 Tổng cộng
Hồ Hoà Bình 1171,4 411 1582,4
Hồ Thác Bà 303,8 201,6 505,4
Hồ Tuyên Quang 417,9 274,4 692,3
Tổng Cộng 1893,1 887 2780,1
Tổng hợp diện tích có nước của các địa phương

Ngày 22/02/2024

Tỉnh Tổng cộng toàn vùng Phú Thọ Vĩnh Phúc Bắc Ninh Hà Nội Hà Nam Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Thái Bình Nam Định Ninh Bình
Kế hoạch (ha) 492.797 35.300 28.500 28.700 79.876 27.867 24.154 53.600 27.502 74.100 74.044 39.154
Diện tích đã có nước (ha) 486.480 35.263 28.028 28.700 75.989 27.867 24.154 52.349 26.832 74.100 74.044 39.154
Tỉ lệ đã có nước (%) 98,7 99,9 98,3 100 95,1 100 100 97,7 97,6 100 100 100
Diện tích chưa có nước (ha) 6.317 37 472 0 3.887 0 0 1.251 670 0 0 0

Mực nước tại TB Trung Hà

Mực nước tại TB Bạch Hạc

Mực nước tại TB Đại Định

Mực nước tại TB Phù Sa

Mực nước tại Cống Cẩm Đình

Mực nước tại TB Thanh Điềm

Mực nước tại TB Đan Hoài

Mực nước tại Cống Liên Mạc

Mực nước tại TB ấp Bắc

Mực nước tại Cống Long Tửu

Mực nước tại Trạm TV HÀ NỘI

Mực nước tại Cống Xuân Quan

Mực nước tại TB Hồng Vân

Mực nước tại Cống Tắc Giang

Mực nước tại Cống Tân Đệ

Mực nước tại Cống Hạ Miêu

Mực nước tại Cống Ngô Đồng

Mực nước tại Cống Múc

Mực nước tại Cống Cồn Năm